Amaranterorden i Finland är en brobyggare mellan personer och olika delar av samhället,
stärker banden för den nordiska samhörigheten och är ett forum för sällskaplig samvaro
på högtidssammankomsterna och balerna som ordnas vartannat år.

Amaranterorden idkar också välgörenhet.

Nya syskon, damer och herrar, svensk- och finsktalande är välkomna.

På grund av det osäkra läget med COVID-19 pandemin ordnas högtidssammankomsten inte som tänkt den 24 oktober 2020, utan i stället på hösten 2021. Mer information kommer.


Direktion och funktionärer vid senaste högtidssammankomst den 27 oktober 2018